Przejdź do strony głównej Centrum Pomocy

Centrum pomocy Publigo

Wpisz poniżej wyszukiwaną frazę

Jak importować klientów?

ML
Monika Liga
Updated 1 year ago
W Publigo jest możliwość dodania większej ilości kursantów jednocześnie na platformę i przypisania im dostępu do odpowiednich kursów. Dla importu zadziałają formaty CSV i txt (plik tekstowy).


Aby importować użytkowników należy:

  • Wejść w Narzędzia --> Narzędzia
  • W sekcji: Plik CSV / txt z kursantami wybrać wcześniej przygotowany plik
  • W sekcji: Zapisz na kursy wybrać kursy, do których klienci mają zostać przypisani
  • Opcjonalnie można zaznaczyć: Wyślij emaila z danymi dostępowymi, potwierdzenie zamówienia i zapisz na listę mailingową powiązaną z wybranym kursem

Ważne!
Plik CSV / txt jest plikiem z wartościami oddzielonymi przecinkiem. Każdy wiersz to jeden wpis, w którym na początku znajduje się adres email (obowiązkowy), po przecinku imię (nieobowiązkowe) i po kolejnym nazwisko (nieobowiązkowe). Np. john@example.com,John,Doe

Ważne!
Typ plików: powinny to być pliki tekstowe .txt, np. listakursantow.txt
Pliki powinny być w UTF-8 bez BOM.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
😞 😐 😃