Warunki migracji z wersji GO na BOX

Zajrzyj jeśli zamierzasz migrować z wersji SaaS na własną infrastrukturę
MJ
Michal Jaworski
Updated 3 months ago
Ważne!
Migracja z wersji GO na wersję BOX jest jednorazowa i nieodwracalna. Nie ma możliwości migracji w drugą stronę.

Aby dokonać migracji usługi z wersji GO na wersję BOX należy spełnić następujące warunki:

  • zgłosić chęć migracji do supportu Publigo,
  • dostarczyć dane niezbędne do migracji,
  • posiadać aktywną usługę GO bez zaległości w płatnościach,
  • uiścić odpowiednie opłaty zgodnie z informacją poniżej.
Opłaty:

  • różnica między 12-krotną opłatą za dany miesiąc a dotychczas dokonanymi płatnościami za dany wariant usługi GO (w przypadku, gdy różnica jest ujemna przyjmuje się 0),
  • w przypadku, gdy powyższa różnica wynosi 0, konieczne jest przedłużenie dostępu do wsparcia i aktualizacji na kolejny rok na zasadach jak dla wersji BOX (uwzględniając zniżki za staż),
  • opłata migracyjna zgodna z Cennikiem.
W przypadku migracji ze zmianą wersji oprogramowania na wyższą, stosuje się osobno procedurę zmianę wersji już po przeniesieniu platformy.

Przykłady wyliczenia opłat:

1. Platforma w wersji PLUS opłacana przez 5 miesięcy.

Opłata wyniesie: (12 - 5) * cena miesięcznego abonamentu wersji PLUS + opłata migracyjna.
Ważność dostępu do wsparcia i aktualizacji po migracji to 7 kolejnych miesięcy.

2. Platforma w wersji PRO opłacana przez 25 miesięcy.

Opłata wyniesie: cena rocznego pakietu wsparcia i aktualizacji wersji PRO z uwzględnieniem zniżki za staż 37% + opłata migracyjna.
Ważność dostępu do wsparcia i aktualizacji po migracji to 12 kolejnych miesięcy.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
😞 😐 😃