Przejdź do strony głównej Bazy Wiedzy

Centrum pomocy Publigo

Wpisz poniżej wyszukiwaną frazę

Jak automatycznie generować faktury dla sprzedaży zagranicznej?

ML
Monika Liga
Updated 5 months ago
W Publigo można włączyć opcję automatycznego generowania faktur dla sprzedaży zagranicznej (VAT MOSS).


Aby automatycznie generować faktury dla sprzedaży zagranicznej należy:

  • Wejść w Ustawienia --> Główne
  • Zakładkę: Księgowe
  • Klikamy: Włącz uproszczoną sprzedaż zagraniczną (beta)
Gdy ta opcja jest zaznaczona, w danych do faktury w zamówieniu, pojawi się dodatkowe pole wyboru Państwa. Wskazanie Państwa innego niż Polska spowoduje wprowadzenie modyfikacji w wystawionej fakturze (zgodnie z zasadami zwolnienia z VAT MOSS do wskazanego limitu kwotowego - 10000 EUR).

Zmiany które zostały wprowadzone odnośnie sprzedażny usług cyfrowych na rzecz osób nieprowadzących działalności w Unii Europejskiej pozwalają do limitu 42000 zł rozliczać sprzedaż zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Faktury wystawiane są w takim przypadku według polskich przepisów i podatek VAT naliczany jest zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Polsce.

Dla osoby fizycznej na fakturze wystawi się 23% na firmę będzie "np".
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
😞 😐 😃